Dato: 15. april 1833
Fra: Just Mathias Thiele   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Hils Mignon i Orangelund

Fra hendes Ven ved Øresund

Og siig, at jeg - skiøndt her paa Grund -

er sydlig munter, nordisk sund,

Og at jeg tænker mangenstund

(Helst naar jeg faaer et lille Blund)

Paa Mødet i Orangelund!

saa vil hun studse lidt, men smile

Og bryde ud: Aah!

fra Just Thiele

d. 25 April 1833

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter