Dato: 2. december 1838
Fra: Ole Bornemann Bull   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Hvad er vel Livet uden Krig; et stillestaaende

Kjær hvor Alt fordærves, hvad er

Kraft uden Modstand, et intetsigende ord.

Krig! Du Livets Soel, staa Dine

Sønner bi, bevar Dem længe fra Rust.

Sin Ven og Broder Digteren

Andersen fra hans

Ole

Kjøbenhavn 2den December 1838

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter