Dato: 27. oktober 1840
Fra: Adam Øehlenschläger   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Den gamle Kleist har ofte sagt:

Han gik paa "poetiske Billedjagt".

Paa slig en Jagt Du dig ogsaa begiver;

Jeg haaber, at Byttet rigeligt bliver;

At, naar Du kommer til Grækenland,

Af græske Himmel og Jord og Vand

Du bringer en prægtig Ladning fuld.

Men glem dog ei: Du er dansk af Kuld!

Du gierne som Væring bort maa drage,

Hvis du, som Væring, kommer tilbage,

Du ei behøver, hvis Kampen bli'er haard,

At slaae for Drotten i Myklegaard;

En Digter Laurbær faaer om sin Tinding,

Uden legemlig Seiervinding;

Han kæmper aandeligt for sin Sag:

Den høie Følelse, skiønne Smag.

Saa viis din Kraft! og staae Livet bi

Med vederqvægende Poesie!

Kiøbenhavn d: 27 Octbr. 1840.

A: Oehlenschläger

Tekst fra: H. C. Andersens Album