Dato: Juni 1839
Fra: Wilhelm Holst   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Til Digteren Andersen.

Jeg hørte – og endnu for Øret toner

En sælsom Raslen, som da hist jeg sad,

Hvor lette Luftstrøm gjennem Palmens Kroner,

Kun Flippen løfte kan af brede Blad.

Jeg saae den yppige Natur i Skovens Skygge,

Paa Marken det af Solen brændte Straa,

Jeg Papegøien hisset saae at bygge,

Og her Kaninen, som bag Sukkerrøret laae.

Jeg Hytten saae, som sorte Brødre huser,

I Pjalter laae de – – dog, for Hytten Døren luk! –

Jeg hørte Møllens Klappren, naar den Røret knuser,

Bombaiens Pidskeslag og Slavens Suk.

Jeg følte hvad jeg ikke kan forklare,

Mit Hjerte blødte ved de Armes Nød,

Mens et usynligt Vingepar mig bare,

Og Harpetoner for mit Øre lød;

Hvad var det da? – Kan man med Vellyst dvale

Paa Steder, som kun Rædsler kalde frem?

Hvor Solens Hede maa hver Livslyst qvæle,

Hvor Skovens Skygge er kun Slangens Hjem!

Jo – thi hvor Poesiens Almagt troner,

Der vige maa det Grelle i Natur,

Der hæves Sjælen op til Palmens Zoner,

Og skjønne Taager er selv Fængslets Muur!

Du, gode Digter! her et Værk fremtrylte,

Ved Kraften Gud har nedlagt i din Barm,

Med gamle Minder det min Sjæl her fyldte

Og atter tropisk Sol mig gjorde varm.

Men Solen var din Digter-Ild, som flammed,

Var din Begeistrings-Funke, som slog ned,

Og hvad af Hverdags-Livets Tant var lammet,

Nyt Liv, nyt Lys og Næring fik derved.

Hvad Livets Vexlen mig har viist, Du tænkte,

Og stolt og djærv og sand var Tankens Flugt,

Og skjøn og saftfuld er den modne Frugt,

Som Du dit Fødeland til Smykke skjænkte.

W. Holst.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost