Dato: 21. april 1833
Fra: Hans Christian Ørsted   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fornuften i Fornuften = det Sande,

Fornuften i Villien = det Gode,

Fornuften i Phantasien = det Skjønne.

Mind ved denne Text til mangen Samtale

Deres henginve

H. C. Ørsted

Kjøbenhavn , 21 April 1833.

Tekst fra: H. C. Andersens Album