Dato: April 1833
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

– – Det Dybe skal det Høie bære,

Det største Skib kan ei paa Fladen staae:

Det dybt maa vandre, hvis det høit skal svinge,

I Storm og Sky, mod Stjernerne sin Vinge.

Til venlig Erindring

B. S. Ingemann.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost