Dato: 6. oktober 1823
Fra: Simon Sørensen Meisling   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Ved Skoleaarets Ende kan jeg ikke undlade at tildele H.C.Andersen en velfortjent Roes for den ufortrødne Flid, hvormed han, isærdeleshed i Aarets sidste Halvdeel, har stræbt at skaffe sig en Deel af de til videre Fremgang nødvendige Forkundskaber. Til Belønning derfor, samt for end mere at opmuntre ham, er han optagen i Skolens tredie Klasse.

6/10 23. Meisling.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter