Dato: 8. april 1843
Fra: Xavier Marmier   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kiære Ven, jeg gaaer imorgen til Besancon og tänker at jeg kan ikke see Dem før tre Uger. Jeg sender Dem et Brev til V. Hugo og Alfred de Vigny, og jeg haaber at de skal blive fornöiet med Deres Besöge.

Det er en Ven af mig en meget elskvärdig Digter Ant de Latour som önsker at see Dem. Han boer i Tuilerien. Kommer De en Dag med Kl. 10 Formiddag, spørge til Conciergen og De skal see min Ven.

Farvel min kiere Ven, jeg kommer vist i tre Uger og skal blive meget glad at finde Dem her.

Adieu

X. M.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost