Dato: 1. april 1832
Fra: C. N. Rosenkilde   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

S.T.

Hr. cand.phil. et philos Andersen fra skuespiller Rosenkilde.

Jeg erfarer i Dag at De er lidt stødt paa mig gode Andersen fordi jeg ikke benyter Deres Epilog ikke engang dens enkelte Momenter, men De vil ikke være det naar De seer Frydendahl vær med i at udføre en moersom, og til Dagen aldeles passende Spøg. - - See hvad Deres Spøg angaaer, saa er det egentlig mig der burde være stødt thi den - - - -. Det lader jeg hele Verden om de maa dømme om - den burde hr. Ven! Aldrig forlangt at jeg skulde fremsige. Saa slet er nu min Dømmekraft.

Gode Venner ellers

Rosenkilde.

[Datering: Overskous Den danske Skueplads: 1.4.1832: Aftenunderholdning af Rosenkilde.]

Tekst fra: H.C. Andersens Hus