Dato: 26. juni 1869
Fra: H.C. Andersen   Til: Marie Henriques
Sprog: dansk.

Basnæs den 26 Juni 1869.

Min søde lille Marie paa Petershøi!
Her kommer Brevet til Dig. Det fløi, det fløi!
Det kommer en Dag forsilde; Veien er lang,
Det bærer saa megen Glæde, er fyldt af Sang;
Og kunde med Jernbanen ikke strax holde Trit;
Smaafuglene ville Dig sige: "vidt, vidt! vidt, vidt!"
Ja vidtfra kommer Brevet med Gratulation,
Til søde lille Marie i egen Person.
Igaar fik Du "Godter" paa Hjulbør og Legetøi,
Idag naaer Brevet til Dig paa "Petershøi".
Din Moder læser det for Dig, hun er dog Din bedste Ven,
Din anden Ven er Din Fader, Din tredie er
....................................................Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost