Dato: 22. oktober 1849
Fra: Caroline Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Gamle Kongevei den 22 October 1849

Hvor glad jeg blev ved at modtage Brev med Perler og Guld fra Dem gode Andersen, kan jeg ikke sige Dem, ja i Ordets egentligste Forstand blev jeg mere glad over venligst at see mig erindret af Dem, som jeg altid i Tankerne har forenet med mine venligste Barndoms og Ungdomserindringer; end om jeg havde faaet Perler og Guld; dog har Deres "Meer end Perler og Guld" glædet og moret mig overordentlig; Mine Tanker hvilke der i de senere Aar ere blevne paatrængt noget mere Alvor end der egentlig hører til deres oprindelige Natur have ret af Hjertens Lyst forfrisket sig i denne lykkelige Phantasieverden, og min lattermilde Natur har gjort sin Ret gjældende ved Læsningen af Deres Stykke, nu har jeg tilbage at læse det for mine unge Veninder her, der gjennem Deres Skrifter og gjennem mine Fortællinger kjender og interesserer sig levende for Dem. - Hvor bedrøveligt og kjedeligt for mig, at jeg aldrig seer Dem; men da Bjerget ikke vil komme til Mahomed saa maae nok Mahomed komme til Bjerget; men Bjerget findes jo ogsaa kun sjældent i den lille Stue i Frederiksberggaden ikke sandt? men det er jo egentlig ogsaa temmelig stort, for Dem. Endnu engang ret hjertelig Tak fordi De har tænkt paa mig, paa en gammel Veninde, der i Tankerne venligt rækker Dem Haanden til Tak, det er et ærligt velmeent Haandtryk (af en styg Haand) der skal sige Dem alt det Gode hun ønsker Dem

Deres søsterlig hengivne Caroline Hanck

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (kopi Rigsarkivet)