Dato: 24. april 1877
Fra: Emil Hornemann   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

Andersen døde af Leversygdom (Lever og Mavekræft). Det er muligt at begyndelsen til denne Sygdom ligger mange Aar tilbage, men det er ogsaa muligt at pirreligheden og Forfængeligheden har lagt Spiren til Sygdommen – altsaa omvendt. –

Jeg antager at Andersen var en Slags Asket hvad Kjønsdrifters Tilfredsstillelse angaaer - i saa Fald har Kampen mod denne Drift for ham med den stærke Phantasi nok kunnet bidrage til en hypocondær Pirrelighed.

Din E.H.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus