Dato: Maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Emil Hornemann
Sprog: dansk.

[...]

mer i Hænder og Haandled. Kan man have Gigt i Hjertekulen. Jeg spiser iøvrigt med Appetit, især Frokost, og mellem maaltiderne føler jeg mig ganske vel, naar kun ikke Opholdet bliver for langt.

-------------

Her har De nu en nøiagtig Skildring af mit Befindende, jeg vil haabe at De seer deri god Fremgang til Bedring.

Excellencen var hjemme i Pintsen [24-25. maj] og høist elskværdig og god, nu er han igjen i Kjøbenhavn. Vi lever stille her ude, men vesignet og herligt. Solen skinner, Skoven er i sin Pragt og rundt om mylrer Blomster frem. Æbletræerne prange i al den friske blomstrende Deilighed, vi have Maaneskin og / Sang af Nattergalen, men dog fryser jeg mod Aften og har da endnu i Kakkelovnen.

Deres ældste Datter er jo nu i Besøg hos Jonna. Derude fra hører jeg saa godt som aldrig og er næsten ganske en Fremmed for Børnene. Det troede jeg engang ikke vilde skee.

Glæder De mig med Brev, kjære Ven, da send det over Skjelskjør, jeg bliver´paa Holsteinborg til den 11 Juni, tager da over til Bregentved hvor Grev Moltkes vente mig og hvor jeg ikke har været i 20 Aar. Nu er jeg aldeles hyggelig og hjemme paa Holsteinborg, jeg vil vist med Veemod forlade dette Sted og de kjære Mennesker her; thi naar [overstr: som] man som / jeg nu, ikke har mange Sommere at leve i, er hver Bortreise fra et kjært Sted, et tungt Farvel. Lad mig vide lidt om Deres Befindende.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Holsteinborg Mai 1874

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 1009-11)