Dato: 9. maj 1819
Fra: H.C. Andersen   Til: Caroline Frederikke Bertelsen
Sprog: dansk.

Til Madam Bertelsen

Modtag o du dog den ringe Gave

Blot disse korte Linnier

Jeg ikke noget Bedre i mit Eje Have

Kun hvad mit Hjarte Skriver her

Du Rejser bort - O Ak jeg Arme

Maaske jeg aldrig Aldrig meer

O ædle Kone dig jeg seer

Dog Haaber jeg sig Gud Forbarme

Og gjør mig Glad og Lykkelig

Hvis Ej - min Og skal stedse være

Og hvad jeg stedse Ønsker mig

At Gaae til De Udvalgte Hære

Og der er jeg saa Glad trykt

Lig Huuse som paa Klipper bykt

Jeg vilde - men - O - Ak

jeg kan det aldrig Nej

At Takke Dig - o blot med Tak

Men Himlens Fader lønne dig

O du maa troe at det Smerter mig

I det du Rejser bort fra mig

Du var - tilad mig vad mit Hjarte sige

Indtrofast God Veninde

- O gjem blot dette Minde

fra en - maaske Ulykkelige

Hans Christian Andersen

Odense den 9 Maj 1819

Tekst fra: Ejnar Askgaard