Dato: 9. september 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Ingeborg Christiane von Rosenørn
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 9 Sept 1845

Naadige Fru Overhovmesterinde!

Hendes Majestæt Dronningen forlangte en Afskrift af det lille Digt jeg paa de opgivene Riim improviserede, her er en saadan, tør jeg haabe, at Deres Naade er mig saa venlig og god at overrække hendes Majestæt den og bevidne mit taknemlige Hjerte, min dybeste Hengivenhed. At jeg endnu har taget Een Afskrift til Deres Naade, og vover at lægge den her i Brevet, haaber jeg De ikke tager uvenligt op. med den inderligste Høiagtelse og Ærbødighed.

H. C. Andersen

Tekst fra: Statens Privatarkiver (H.C. Andersen Breve), Rigsarkivet