Dato: 11. marts 1846
Fra: Christian Winther   Til: Petrine Jacobine Bredsdorf, f. Møller
Sprog: dansk.

11. Marts 1846

Min velsignede, fortræffelige, kjære Petrine.

... Du taler om et Brev, som Andersen skal have tilskrevet H., og hvori han har ydmyget sig. Jeg har Intet hørt herom; derimod har jeg - med lidt Bedrøvelse - læst den Gjenkaldelse - Retfærdiggjørelse, hvortil Hauchs ædle Hjerte, maaskee lidt for overilet, har forledt ham. Det skulde han ikke have gjort; Folk undrede sig almindeligt derover; og det var, efter min Mening, ogsaa aldeles ufornødent ....

din hengivne Broder

Christian Winther

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost