Dato: 9. april 1874
Fra: Lorentz Frost   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Hr. Conferentsraad H. C. Andersen C. D. &c. &c. &c.

18 Nyhavn 2nd Sal 9 April 1874.

Jeg tør næppe smigre mig med at De kan erindre mig fra min Barndom, da jeg oftere saae Dem paa Nysøe, eller at De kan huske da jeg engang for mange Aar siden tillod mig at hilse paa Dem paa Boulevarden i Paris. Efter næsten 16 Aars Ophold i Udlandet, dels i Spanien, dels i England og Frankrig, er jeg nu efter et meget bevæget men tillige meget interessant Liv, foreløbigt her i Kjøbenhavn, hvor jeg repræsenterer det store engelske Blad, og Regjeringsorgan »The Standard«) ligesom jeg ogsaa morer mig med andre litteraire Arbeider, for Ex. skriver jeg i Nær og Fjern, under Pseudonymet »Toujours fidèle«, nogle Erindringer fra den Tid jeg var hos Keiser Napoleon paa Wilhelmshohe og i Chislehurst. Jeg vil næppe fortælle Dem nogen Nyhed, naar jeg siger Dem, at Deres rige Digtervirksomhed er skattet ligesaa høit i England som her i Hjemmet. Jeg omtalte allerede tidligere i mine Breve til »Standard«, der vel læses af to Millioner Mennesker om Dagen, Deres Sygdom, og da Tilfældet har villet at jeg er kommet til at boe under samme Tag med Dem) tillader jeg mig at udbede mig den Ære at aflægge Dem et kort Besøg, naar Deres Tid tillader, for at jeg i mit næste Brev til England kan nøiere omtale Deres glædelige Helbredelse. Idet jeg beder Dem undskylde den Frihed jeg har taget mig forbliver jeg Deres ærbd.

L. Frost.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

[Nederst på arket: Herr Conferentsraad H. C. Andersen C.D. - - & & &

18 Nyhavn 2nd Sal 9 April 1874.

Jeg tør næppe smigre mig med at De kan erindre mig fra min Barndom, da jeg oftere saae Dem paa Nysøe), eller at De kan huske da jeg engang for mange Aar siden tillod mig at hilse paa Dem paa Boulevarden i Paris. Efter næsten 16 Aars Ophold i Udlandet, dels i Spanien, dels i England og Frankrig) er jeg nu, efter et meget bevæget men tillige meget interessant Liv, foreløbigt her i Kjøbenhavn, hvor jeg representerer det store engelske Blad, og Regjeringsorgan »The Standard«, ligesom jeg ogsaa morer mig med andre litteraire Arbeider, for Ex. skriver jeg i Nær og Fjern, under Pseudonymet Toujours fidèle, nogle Erindringer fra / den Tid jeg var hos Keiser Napoleon paa Wilhelmshöhe og i Chislehurst. -

Jeg vil næppe fortælle Dem nogen Nyhed, naar jeg siger Dem, at Deres rige Digtervirksomhed er skattet ligesaa høit i England som her i Hjemmet. Jeg omtalte allerede tidligere i mine Breve til »Standard«, der vel læses af to Millioner Mennesker om Dagen, Deres Sygdom, og da Tilfældet har villet at jeg er kommen til at boe under samme Tag med Dem, tillader jeg mig at udbede mig den Ære at aflægge Dem et kort Besøg, naar Deres Tid tillader, for at jeg i mit næste Brev til England kan nøiere omtale Deres glædelige Helbredelse.

Idet jeg beder Dem undskylde den Frihed jeg har taget mig forbliver jeg Deres ærbd.

L. Frost.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 10-12)