Dato: 18. august 1847
Fra: Charlotte S. M, Cowan,f. M Caul   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk, engelsk.
[citeret fra Bredsdorff: undskylde at brevet ikke var skrevet på dansk,]

"but it is so long since I have done so that I am now afraid of doing so".

[Brevet fortsætter:] ".

"I hope you will not be so near me without coming to see me. My mother leaves for Copenhagen on Saturday, Should you be in Glasgow before Saturday, you will, I hope, come and see us". ".

[Desuden meddeler hun, at hun har skrevet til dr. Hornemann og bedt ham om en introduktionsskrivelse til Jenny Lind; nu beder hun A. om i stedet af forsyne hende med en sådan.]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost