Dato: 5. juli 1847
Fra: Lucile Grahn   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.
Kjære gode Herr Andersen

Vil De gjøre mig den Fornøielse at gaae med os i denne Morgen for at see den meget omtalte Reform-Club, som er den meest mærkværdige Club der er til. Ifald De har Tid, da venter jeg Dem altsaa inden Kl. 12.

Siig mig, jeg beder Dem, hvorledes skrives vor gode Collins Navn, samt er han Etatsraad eller Conferentsraad nu, jeg ønsker at vide alt dette for ikke at skrive feil paa mit Portræt. Adieu, og paa Gjensyn, Deres hengivne

Lucile Grahn

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost