Dato: 13. juli 1847
Fra: Nils Anton Barck   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Min kära Broder!

Jeg hoppas at du ej illa upptagar, at jag engagerat dig och din vän, hvars namn jag ej hågkommer, för luncheon i morgon på Hampton-court hos en af Londons vackaste Damer och en [af] dina ifrigaste beundrare, nämligen Mr. Montgomery som hade ämnat att resa upp till London i morgon, men nu stanner på Hampton-court för at få nöjet göra din bekanntskap.

I morgon kl. 9 är jag hos dig, till dess lef vel.

Din tilgifne vän.

Nils Bark.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost