Dato: 1. februar 1826
Fra: Simon Sørensen Meisling   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

At Undertegnede har af C. Andersen, Discipel i denne Byes lærde Skole, modtaget 50 Rigsbkdlr. Sædler i Kostpenge fra 26de Januari til 26de April d.A. bevidnes af

S. Meisling

Dr.phil. Rector for Slagelse lærde Skole

Slagelse d 1st Febr. 1826

Tekst fra: Ejnar Askgaard