Ved paa Selskabets Vegne at takke Dem for det af Dem tidligere gjorte Tilbud om at yde Deres velvillige Assistance ved den intenderede Mindefest for Thorvaldsen, samt ved at underrette Dem m, at det forrige Seniorat ikke troede at burde benytte Deres Tilbud, da det deels fandt det rigtigt at henvende sig til H. Hertz, der endnu ikke havde havt Leilighed til at bidrage til Forherligelsen af Thorvaldsens Minde, og deels efter nogle af Secretair Hartmann meddelte Yttringer maatte finde den af Dem havte Idee for at være ret grandios og vistnok overstigende Selskabets Kræfter, - skulde det nærværende Seniorat yttre sin Beklagelse over, at De ikke tidligere har faaet foranførte Meddelelse, hvad der forøvrigt maa tilskrives den for nylig foregaaende Forandring i Selskabets Bestyrelse og det deraf følgende OPhold i den almindelige Forretningsgang. -

Den nye Studenterforening, d. 21 April 1844

Gammeltoft Eibe C. Brix Gust. Brock F. C. Bech

Til

S.T.

Hr. H. C. Andersen!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus