Dato: 18. juni 1825
Fra: Anne Leth Jürgensen, f. Bruun   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kiere Andersen.

Bort med det mørke Lune, vær flittig vær Gud og Dyden troe, bed den Evige at tænde Viisdommens Lampe for Dem følg dens klare Skin; Afskye alt Hykleri gaae stadig Viisdommens Vei, og De skal, de maa blive lykkelig. Gud have ved gode Mennesker giort meget for Dem, han vil med Fadergodhed vedblive, naar De med Ydmyghed og uhyklet Dyd, og et reent Hierte modtager hans Naade, tænk Dem Frelserens Ord: Uden i blive som Børn, det vil sige Uskyldige og Oprigtige kan i ikke komme i Guds Rige. - Følg dette velmeente Raad gode Andersen og De maa blive lykkelig, den sande Lykke findes kun i vor egen Barm. Tak for Deres 2 Breve jeg haver io faaet begge med Posten. Undskyld min slette Skrift, thi jeg er næsten blind, og haver mange Sorger og Sygdom til, og dog takker jeg Gud og er tilfreds, endskiønt jeg seer Afsked Timen med Længsel i møde, thi der hisset skal jeg io gienfinde min Mand, den skiønneste Perle i min Livskrands, far vel gode Andersen vær munter og glad og alt vil gaae godt.

Deres oprigtige Veninde A. L. Jürgensen.

Kiøb(enhavn) d. 18 Juni 1825

Tekst fra: Ejnar Askgaard