Dato: 20. juli 1826
Fra: Anne Leth Jürgensen, f. Bruun   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjære Andersen! jeg veed De elsker de ni Muser og ønsker hjertelig at blive deres Yndling; men naar De vil give Dem i Kast med disse Piger, saa fremstil Dem altid med et barnligt og beskedent Sind; thi da vil disse Hulde villig række Dem Hænderne; - i modsat Fald vil de otte spille Dem hundrede Pudser, og den ædle Melpomene fælde Taarer.

Kjøbenhavn d: 20de Juli 1826.

A L Jurgensen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost