Dato: 18. august 1836
Fra: C. Molbech   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

[Censur: Renzos Bryllup]

... Dette er Indholdet af nærværende matte og tomme Text til et Syngestykke, sammenskrevet, som det hedder, efter en Episode i en af Manzonis Romaner. Hr. Andersen beretter i sit medfulgte Brev, at Hr. Zinck har været "glad" og "fyldestgjort" ved denne Text og yttret Ønsket "snarest muligt" at blive lyksaliggjort med at componere samme. Sangene kunne maaskee være ret brugbare; men hvorledes en Componist iøvrigt kan faae Grund-Idee og Grund-Charakteer til sit musikalske Arbeide af en saa fattig og uinteressant Text - gaaer over mit Begreb. Men da det vel tør være noget andet at læse en saadan Text i og for sig selv og læse den som middel for en Composition, kan jeg ikke afgjøre, hvorvidt Hr. Zinck vil kunne bruge den og maaskee bringe noget Smukt ud af sin Composition. Iøvrigt beklager jeg Dhr. Componister i Danmark, der skulle være reducerede til Texter, som hr. Andersen leverer.

18. Aug, 1836

M.

[Paategning:]

Jeg foreslaaer at tilkjende give Hr. Zinck, at vi kun saaledes have fundet Texten passabel og overlade ham Ansvaret i Henseende til baade Text og Composition.

Ikke antaget.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter