Dato: 19. marts 1845
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

[Censur, Nøkken]

"Nøkken er ikke saameget en Opera, som et Par Operascener. Inden man faaer gjort Bekjendtskab med Personerne er det hele forbi. Andersen kan ofte have en god Idee, men har næsten aldrig Stadighed til at udarbeide den,og hans Arbeider faae derfor hyppigt et aphoristisk og fragmentarisk Præg, hvilket er i Strid med den Fordring, som Dramaet gjør til Continuitet og Udvikling. De ere ligesom ufuldkomne Børn, de mangle væsentlige Lemmer, fordi de ere fødte før Tiden. Nærværende Operatext er usandsynlig som et Eventyr og triviel som Virkeligheden. Det var bedre, om den havde taget det Romantiske af Eventyret og det Interessante af Virkeligheden. At Musiken kan gjøre en saadan Abort til en complet Skabning betvivler jeg, men skal villig overlade Dommen herom til Componisten.

Brev

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter