Dato: 18. marts 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Joachim Godske Levetzau
Sprog: dansk.
[Nøkken]

Efter Hr. Rungs Ønske og Aftale med mig om en lille Opera-Text, hvori den svenske Folketone i Musiken kunde gjengives, og hvor selve Scenen var i Nabolandet, skrev jeg medfølgende Text, hvor jeg Scene for Scene har taget Componisten med paa Rad, for at vor Operas bedste Kræfter kunde benyttes og alt afrunde sig for hans musikalske Interesse.

Ærbødigst

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter