Dato: Februar 1845
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

[Censur Den nye Barselsstue]

Ideen til "Den nye Barselsstue" er meget snurrig og overraskende og tillige meget applicabel paa Tiderne. Men Forfatteren, som har gjort et godt Fund, har ikke forstaaet at benytte det rigtigt. Stykket er, skjøndt ikke uden Lune og Vittighed, dog ogsaa temmelig rigt paa Flauhed og Trivialitet, og flere af dets Situationer ere vel meget umiddelbart hentede fra den raa Virkelighed. Kammerherren og Kammerjunkren ere omtrent af samme Ferskhed som i "Skinnet bedrager". I det Hele mangeler Forfatteren Holdning og Aplomb i Behandlingen af sit Sujet. Paa Grund heraf troer jeg, at Stykket ikke vil gjøre Lykke; men ikke desmindre mener jeg, at det har støre Adkomst til at antages, end Meget som gjør Lykke.

Allerærbødigst

J. L. Heiberg

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter