Dato: 9. oktober 1844
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

Liden Kirsten er just ikke noget Drama, thi der er egentlig slet ikke nogen Handling deri, men Situationen er romantisk og har en vis poetisk Duft, som i Forbindelse med Musiken (hvis denne lykkes) kan udøve en ret tiltrækkende Virkning. Men det hele kan let lide Skibbrud paa Scene-Arrangementets store Vanskeligheder.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter