Dato: 7. juni 1839
Fra: C. Molbech   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

[Censur: "Den Usynlige paa Sprogøe"]

At en Kjøbmand fra Løgstør paa Sprogø lader sig indbilde at blive usynlig ved at drikke nogle Draaber og sige noget Nonsens - at et heelt Selskab blive enige om at spille Comedie med ham, og at han endelig bilder sig ind ei at kunne blive synlig, fordi han har glemt Trylleordene m.m. - dette er et meget ægte Andersensk Sujet; og Udførelsen deraf er saa farceagtig, aandløs og triviel, saa man af en "dramatisk Spøg" fra den Haand vil forlange det. Jeg veed ikke, hvad et Publicum, der udpeb Hertz's "Flugt til Sprogø", vil gjøre ved dens endnu langt ubetydeligere Gjenganger; men jeg veed, at om endog Intet skulde hindre Skuespiller Pätges fra at give dette Stykke til sin Sommerforstilling, kan jeg ikke give det mine Stemme til videre Opførelse.

7. Junii 1839

M.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter