Du har søgt på: *censur*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 7. august 1837
Fra: C. Molbech   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

[Censur: "Suffleurens Benefice"]

Allerede inden Hr. Rosenkilde til sin Befefice ved Sommerforestillingen opvartede Publicum med Souffleurens efter hans egen façon, ansaae jeg Theatrer for at være bedst tjent med at undvære Hr. Andersens. Min Erfaring om Virkningen af Rosenkilde's smagløse Product er vel ikke furldstændig, da jeg ikke udholdt at see meer end omtrent Halvdelen af samme; men dette, i Forening med et løseligt Bekjendtskab til den Andersenske Souffleur, er fuldkommen tilstrækkeligt til at bestyrke mig i min forrige Mening, at denne forældede Farce nu allermindst kan bydes vort Theater-Publicum.

7. Aug 1837

Molbech

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter