Du har søgt på: *censur*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 28. maj 1836
Fra: G. H Olsen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.
[fortsættelse af: Brev

Censur af "En rigtig Soldat"

Det lader til, at Hr. Andersen er saa forelsket i sig selv eller idetmindste i sine Sujetter, at han ikke kan nøies med een Gang at høre, at de ikke due noget. Dette Stykke er ikke andet end et om muligt endnu flauere Omkog af een eneste Soldat, som Censuren (den dengang at kjende Fofatteren) har forkastet for et Aar siden. Idet jeg ganske istemmer min Collegas Dom om foranstaaende Fuskeri, proponerer jeg tillige, at Hr. A. anmodes om, ikke paany at indsende dette eller et andet af Censuren forkastet Arbeide før "25 Aar derefter".

28. Maii 1836.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter