Dato: 27. november 1826
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: Simon Sørensen Meisling
Sprog: dansk.

Kbh. 27. Novbr. 1826.

S. T.

Hr. Rector Meisling.

Uden at finde Anledning til at indlade mig i nogen Undersøgelse om Pædagoger og Kunstnere, vil jeg i Henseende til Deres Skrivelse af 25de dennes kun anmærke, at jeg, som De vil erindre, aldrig har blandet mig i Deres Maade at behandle ANDERSEN paa, end sige »seet Dem paa Fingrene«, at jeg i et Brev af 24de høfligen spurgte, om De var utilfreds med A., dertil var jeg berettiget, - at De ei har anseet Dem forpligtet til at svare høfligt, erfarer jeg af Svaret -; at jeg hverken fra sygelige Væsener eller Sladdersøstre eller overhovedet fra nogen i Helsingør har hørt et eneste Ord om Deres Forhold til ANDERSEN, og at jeg kke indseer, hvad der er besynderligt i, at en Discipel bliver sørgmodig, naar han maa sende sin nærmeste Foresatte udenfor Skolen maadelige Charakteersedler. - Vil De ei beholde Andersen i Deres Huus, haaber jeg at blive averteret derom nogle Uger i Forveien.

Indlagte bedes leveret bemeldte Discipel.

ærbødigst

Collin.

[Anden Seddel]= Brev

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter