Dato: 24. november 1826
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: Simon Sørensen Meisling
Sprog: dansk.

Kbh. 24. Novbr. 1826.

S. T.

Hr. Rector Meisling.

For adskillige Dage siden havde jeg foresat mig at skrive til Dem, høistærede Hr. Rector, men nogle Dages Upasselighed og idelige Forretninger have hindret mig til i Aften.

Det var naturligvis om ANDERSEN mit Brev skulde handle; længe har jeg ikke havt Brev fra ham, og det sidste var kort og røbede Sørgmod. Dette tilsammenlagt med nogle Ord, jeg en 14 Dage siden hørte i et Selskab ham angaaende, og som jeg dengang ei videre lagde Mærke til, har vakt min maaskee aldeles ugrundet Frygt for, at De var bleven utilfreds med ham, og han altsaa havde ganske tabt Modet (og saa er mit Haab om hans Fremgang snart ude), en Frygt, som jeg glad over den udmærkede Anbefaling, De i Efteraaret gav ham, hidtil ikke kunde have.

Herom er det jeg vil bede Dem give mig nogen Oplysning, da jeg ikke er uden Ansvarlighed for Udfaldet af hans Dannelse og for Anvendelsen af den for ham bestemte Kgl. Understøttelse.

Deres Velbaarenheds Svar seer jeg med Længsel imøde.

med Høiagtelse

COLLIN.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter