Dato: 14. september 1832
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: Theaterdirection, den kongelige
Sprog: dansk.

Censuren af medfølgende Stykke (2.d April) med tilhørende Musik bedes meddeelt Undertegnede. Forfatteren ønsker, at det, om det antages, maatte opføres. tilligemed Vennernes Fest, d. 2 April næstk[ommende]. Skulde Titelen endnu findes betænkelig (det var Tilfældet da Rosenkilde indsendte sit Stykke), finder Forfatt[eren] ingen Betænkelighed ved at forandre den; ligesom han ogsaa velvilligen vil rette sig efter de Bemærkninger, der ellers fra Censuren maatte meddeles ham. Ærbødigst

Collin

D. 14 Spt 1832

Tekst fra: H.C. Andersens Hus