Dato: 12. april 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Ernest Grégoire
Sprog: dansk.

Hr Gregoire har henvendt sig til mig med Anmodning om at det maatte tillades ham at udgive min samlede "Eventyr og Historier" i fransk Oversættelse. Jeg skal i den Andledning erklære at der fra min Side ikke er noget at erindre herimod, saa meget mindre, som jeg efter Hr. Gregoires navn tør haabe at disse mine Arbeider ville blive behandlede med Omhu og Smag.

H. C. Andersen

Kjøbenhavn den 12 April 1873

Tekst fra: H.C. Andersens Hus

Hr Gregoire har henvendt sig til mig med Anmodning om at det maatte tillades ham at udgive mine samlede Eventyr og Historier i fransk Oversættelse. Jeg skal i den Anledning erklære at der fra min Side ikke er noget at erindre derimod, saa meget mindre, som jeg efter Hr. Gregoires Navn tør haabe at disse mine Arbeider ville blive behandlede med Omhu og Smag.

H. C. Andersen

Kjøbenhavn den 12 April 1873

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 43, 102)