Dato: 6. december 1867
Fra: Christian IX   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Telegram

Etatsraad Andersen

Odense

Til den Dem idag beviste Udmærkelse af Deres Fødebyes Medborgere bevidner jeg og min Familie vor oprigtigste Lykønskning.

Christian R.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus