Dato: 15. september 1830
Fra: Caroline Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

15. September 1830

Af bare Kjedsomhed sidder jeg mig hen for at skrive til den gode Andersen dersom det ellers kan være et Remede derimod, den eneste Afvexling jeg har er at græde og lee et Par Gange om Dagen, hvad jeg da ogsaa ærlig gjør. Heines Reisebilder har jeg i denne Tid og det er endda en Trøst, jeg sværmer ogsaa af alle Livsens Kræfter for dem, Ostenfelds Kim jeg ikke faa til at sværme med, thi den ældstes Forstand er bleven saa oplyst siden hun har begyndt at gaa til Confirmation, og den Anden har alletider været saadant et lille fornuftigt Dyr, saa jeg tror ikke engang hun behøver at staae (som Kjøbenhavnerne kalde det). Det er sandt, en Afvexling har vi faaet til, som par diable ikke er af den morsomste Slags, vi læse nemlig hver Aften høit i en fransk Bog, og var jeg ikke søvnig før, saa bliver jeg det da nu, kan De ikke nok mærke at det Franske allerede begynder at bide paa. - denne Afvexling har Moder fundet paa.

Fra Jette skal jeg takke Deres Phantasie og Digtertalent ret meget, fordi den elskværdige Fru Læssøe synes godt om hende; men Dem selv skal jeg gjøre en Compliment for det os tilsendte Digt, især for det tredie og fjerde Vers, hvori de deilige Linier forekommer. Det er saa tungt saa knusende tungt at døe naar Hjertet endnu er ungt. Det hele er meget smukt og har hos hende næsten stukket endeel af Deres foregaaende Digte ud. Naar de skriver igjen maa De ikke glemme at fortælle hvorledes den strænge Kritiker Dr. Heiberg har recenseret deres Digte, De veed det vil interessere os Alle. Lev vel, skjøndt ubekjendt beder jeg hilse Kjøbenhavn. Jette gaar nu ikke mere omkaps med Ragatzo - det lille Dyr er gaaet forud.

Caroline

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter