Dato: 28. september 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk, engelsk.

Sorø den 28 Sept 1855


Min trofaste faderlige Ven!


Nu har jeg da naaet Sorø og befinder Mig i Dag bedre end Tilfældet har været det i næsten fjorten Dage; i forgaars da jeg reiste fra Glorup var min Mave saa slet at jeg ventede at jeg maatte ligge over i Nyborg, men det skete dog ikke, jeg naaede til Ingemanns der velsignede og glade tog imod mig og som sagt, i Dag til Morgen føler jeg mig saa godt som aldeles rask, i morgen aften tager jeg derfor med Deligensen herfra og kommer da, efter Bestemmelsen på Søndag til Kjøbenhavn med Banetoget der indtræffer midt paa Dagen; jeg gaar ikke med Morgentoget, da jeg maa tale med Hartmann om Liden Kirsten, og jeg formoder at han endnu er i Roeskilde! – Jeg glæder mig uudsigeligt til at samles med alle Kjære i Hjemmet, Gud lade /mig finde dem friske og glade! - Ja, paa Søndag spiser jeg jo hos Dem, og Linds er der og imod Aften ogsaa Gusta Collin alle Drewsens er jo i Hjemmet! Jette finder jeg jo ogsaa vel! - Theodor er ikke Søndagmidag hos Nielsens? Hils dem Alle, Smaae og Store; med hele mit Hjerte længes jeg efter Dem Alle! Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen


E. S.

Lad den kjære Theodor, dersom min Billet skal fornyes i Theatret; men han vil da sige til Berner at jeg ønskede den alt til Mandagaften!

Tekst fra: Solveig Brunholm

Sorø 28 September 1855

My faithful and fatherly friend,

Now I have reached Sorø at last and today feel better than I have done for almost two weeks; when I left Glorup the day before yesterday I had such stomach trouble that I expected to have to stay the night in Nyborg, however, this did not happen, I reached the Ingemann family, who were happy to welcome me, bles s them, and as I have said, this morning I feel almost quite well, tomorrow evening, therefore, I shall take the coach from here and then expect to reach Copenhagen on Sunday with the train about noon; I do not take the morning train as I have to talk to Hartmann about Liden Kirsten, and I suppose he is still in Roskilde! - I am looking forward very much indeed to be together with all my dear ones in the home, may God let! me find them healthy and happy! - Indeed, on Sunday I dine with you, and the Lind family will be there and towards evening also Gusta [Augusta] Collin, the whole Drewsen family will be in the home! I am sure that I shall also find Jette well! - So Theodor is not with the Nielsen family for Sunday dinner? Give them all my love, little ones and big; I long for all of you with all my heart!

With filial devotion

H. C. Andersen

P. S.

If my ticket is to be renewed at the theatre, let dear Theodor do it, but then he must say to Berner that I want it as early as for Monday evening!

Tekst fra: Solveig Brunholm