Dato: 22. december 1865
Fra: H.C. Andersen   Til: August Bournonville
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør den 22 Dec 1865

Kjære Ven!

Ved din afreise til Paris sagde Du mig at Du var her tilbage igjen ved Juletid; Julen staaer nu for Døren og jeg tænker at Du er inden for Døren; først velkommen! dernæst tak for det gamle Aar og de bedste Ønsker om et godt nyt. Iøvrigt skriver jeg i Dag for at faae et Brev fra Dig igjen, faae lidt at vide om Sundheds Tilstanden i Paris. Jeg har endnu ikke for i Vinter opgivet min Reise til Portugal, og erholder jeg før Nytaar gode Efterretninger om at Cholera har forladt Syd-Frankerige, Spanien og Portugal da reiser jeg midt i Januar. Over Paris gaaer Veien og en Ugestid vilde jeg nok blive der, men jeg veed Intet om Choleraen der, og jeg har Skræk for denne Sygdom; siig mig derfor om den ved din Afreise var ganske borte og hvad Du iøvrigt har hørt om dens Udbredelse i Frankerige. Send dit Brev her til Basnæs over Skjelskjør. Jeg tog fra Kjøbenhavn i Løverdags otte Dage; var et Døgn i Sorø hos den kjære gamle Fru Ingemann, tog derfra til Holsteinborg hvor jeg havde det velsignet og levede i Fornemelsen af at være en velkommen Gjæst. Veiret var der til smukt; endnu blomstrede Roser og Violer i Haven, Svaner i hundredviis laae paa Vandet og Sang, som vare Ordene GaaseSnaddren, men Musiken Klokke-toner. Nu er jeg paa Basnæs; har mine to Stuer ud til Haven, Fjord og Mose, som Udsigten er beskrevet i "Lygtemændene ere i Byen"; her bliver jeg Nytaar over og da vil det vise sig om jeg flyver ud eller overvintrer hjemme. Hils Din elskværdige Frue og dine Børn; tænk, som altid venlig paa mig, og lad mig høre at Du ungdomsfrisk er vendt tilbage og at en ny Ballet løfter sig hos Dig for i et kommende Aar at forfriske os fra Scenen.

din trofaste,

taknemlige H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Basnæs ved Skjelskjør den 22 Dec 1865

Kjære Ven!

Ved din Afreise til Paris sagde Du mig at Du var her tilbage igjen ved Juletid; Julen staaer nu for Døren og jeg tænker at Du er inden for Døren; først velkommen! dernæst tak for det gamle Aar og de bedste Ønsker om et godt nyt. Iøvrigt skriver jeg i Dag for at faae et Brev fra Dig igjen, faae lidt at vide om Sundheds Tilstanden i Paris. Jeg har endnu ikke for i Vinter opgivet min Reise til Portugal, og erholder jeg før Nytaar gode Efterretninger om at Cholera har forladt Syd-Frankerige, Spanien / og Portugal da reiser jeg midt i Januar. Over Paris gaaer Veien og en Ugestid vilde jeg nok blive der, men jeg veed Intet om Choleraen der, og jeg har Skræk for denne Sygdom; siig mig derfor om den ved din Afreise var ganske borte og hvad Du iøvrigt har hørt om dens Udbredelse i Frankerige. Send dit Brev her til Basnæs over Skjelskjør. Jeg tog fra Kjøbenhavn i Løverdags otte Dage; var et Døgn i Sorø hos den kjære gamle Fru Ingemann, tog derfra til Holsteinborg hvor jeg havde det velsignet og levede i Fornemelsen af at være en velkommen Gjæst. Veiret var der til smukt; endnu blomstrede Roser og Violer i Haven, Svaner i hundredviis / laae paa Vandet og Sang, som vare Ordene Gaase-Snaddren, men Musiken Klokketoner. Nu er jeg paa Basnæs; har mine to Stuer ud til Haven, Fjord og Mose, som Udsigten er beskrevet i "Lygtemændene ere i Byen"; her bliver jeg Nytaar over og da vil det vise sig om jeg flyver ud eller overvintrer hjemme. Hils Din elskværdige Frue og dine Børn; tænk, som altid venlig paa mig, og lad mig høre at Du ungdomsfrisk er vendt tilbage og at en ny Ballet løfter sig hos Dig for i et kommende Aar at forfriske os fra Scenen.

din trofaste,

taknemlige H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 56, 42-43)