Dato: 22. januar 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: August Bournonville
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 22 Jan 1862.

Kjære Ven!

Det er kun en Hilsen, et hjerteligt Haandtryk for Dig og din Frue, dette Brev bringer; jeg har ikke hørt fra Dig, Intet hørt om Dig siden Du reiste, maaskee dog et Eccho klinger ned til mig igjen med Gjenhilsen og Klang om hvorledes Du og din Hustru have det der i "høie Norden" Min "Iisjomfru" har jeg sendt Eder, her hjemme har hun faaet mange Venner, saamange at hun i 5000 Exemplarer er gjort mellem disse. Hvergang een af dine Baletter forfriske os er jeg i Theatret og har da i Forestillingen ligesom en Hilsen fra Dig. "Fjærnt fra Danmark" og "Valkyrien" vedblive at give godt Huus og i disse excellere Juliette, Scharff og Gade, det er et herligt Kløverblad. Literaturen har været uendelig riig hernede, og det er især den 72aarige Hauch der ved en Samling ungdomsfriske Digte, deri et større, "Kong Waldemar og Tovelille", der bærer Prisen. Hertz har leveret et Lystspil: en Cuurmethode, der ved Fru Heibergs og Wiehes Spil fylder Huset. En ung Mand, Hr. Bøgh, Søstersøn til Fru Blædel, har givet et Digt "Valkyrien", der lover meget; fra Arentzen have vi faaet en Digt-Samling og fra Christian Winther to Børnebøger. Ilia Fibiger har leveret en Fortælling Magdalene, og Frøken Schwarz en større Novelle. Paludan Muller tre Digte, disse have tiltalt mindre end hans tidligere, men Forventningerne vare saa store. Det smukke Malerie af Fru Jerichau, "en Havfrue", Du har nys seet det, er kjøbt af Wanda Zahrtmann for 1200 Rdlr. Hartmann har nu fuldendt "Ravnen" og Sønnen har ligeledes endt sin Musik til "Mellem Fjeldene". I sidste Uge fryde vi os til en ny Tenor, en virkelig og fortræffelig Tenor, Hr Nyrop, han træder op som Masaniello i den Stumme, en god Baryton, Hr Döcker, Jeg veed ikke hvorledes Navnet skrives) vil deputere som "Hans Heiling". Gade er igaar reist til Paris paa Musikens Vegne og bliver en 4 a 6 Uger borte. Vi have nu ordenlig Vinter med Snee og skjærende Vinde, den skaller [ændret til' skolder] Huden af Ansigtet paa os. - Hvorledes er Vintren hos Eder? glæd mig dog engang, og ret snart, med et lille Brev, dette til Dig faaer Du ved Frøken Bremer. Jeg tilbragte Julen paa Landet, ikke hos Fru Scavenius paa Basnæs, som ellers, thi hun er i Vinter i Nizza, men hos Holsteins paa Holsteinborg hvor jeg havde det hyggeligt; mine Reiseplaner for dette Aar gaae lige ned til den afrikanske Kyst, det vil sige, jeg reiser, om Gud vil, i September til Spanien og haaber at blive den kommende Vinter i dette skjønne Land; saa skal jeg fortælle Dig om Andalusiens Skjønhed, om Eventyr Landet Granada! seer Du Beskow da hils ham særdeles fra mig, jeg vil haabe at han har erholdt mine sidste Eventyr, jeg sendte til ham og Frøken Bremer, da jeg sendte til Dig. Hils din Frue og Datter, ja bring hver som venligt minder mig, eller have Godhed for "Skalden", en hjertelig Hilsen. Paa Søndag skal jeg til Middag sammen med din Datter hos Henriques, hele Familien der bad mig hilse Dig naar jeg skrev; det samme er overdraget mig fra Fru Drewsen. Den gamle Gaard i Amaliegaden er nu solgt, skal rives ned og en ny reises, Alt skiftes og forandres, man har til sidst kun Erindringen. Nu lev hjertelig vel!

din trofaste Ven og Beundrer

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjøbenhavn 22 Jan 1862.

Kjære Ven!

Det er kun en Hilsen, et hjerteligt Haandtryk for Dig og din Frue, dette Brev bringer; jeg har ikke hørt fra Dig, Intet hørt om Dig siden Du reiste, maaskee dog et Eccho klinger ned til mig igjen med Gjenhilsen og Klang om hvorledes Du og din Hustru have det der i "høie Norden". Min "Iisjomfru" har jeg sendt Eder, her hjemme har hun faaet mange Venner, saamange at hun i 5000 Exemplarer er spredt mellem disse. Hvergang een af dine Baletter forfriske os er jeg i Theatret og har da i Forestillingen ligesom en Hilsen fra Dig. "Fjærnt fra Danmark" og "Valkyrien" vedblive at give godt Huus og i disse excellere Juliette, Scharff og Gade, det er et herligt Kløverblad. Literaturen har været uendelig riig hernede, og det er især / den 72aarige Hauch der ved en Samling ungdomsfriske Digte, deri et større, "Kong Waldemar og Tovelille", der bærer Prisen. Hertz har leveret et Lystspil: en Cuurmethode, der ved Fru Heibergs og Wiehes Spil fylder Huset. En ung Mand, Hr Bøgh, Søstersøn til Fru Blædel, har givet et Digt "Valkyrien", der lover meget; fra Arentzen have vi faaet en Digt-Samling og fra Christian Winther to Børnebøger. Ilia Fibiger har leveret en Fortælling Magdalene, og Frøken Schwarz en større Novelle. Paludan Muller tre Digte, disse have tiltalt mindre end hans tidligere, men Forventningerne vare saa store. Det smukke Malerie af Fru Jerichau, "en Havfrue", Du har nys seet det, er kjøbt af Wanda Zahrtmann for 1200 Rdlr. Hartmann har nu fuldendt "Ravnen" og Sønnen har ligeledes endt sin Musik til "Mellem Fjeldene". I næste Uge fryde vi os til en ny Tenor, en virkelig og fortræffelig Tenor, Hr Nyrop, han træder op som Masaniello i den Stumme, en god Baryton, Hr Döcker, (jeg veed ikke hvorledes Navnet skrives) vil deputere som "Hans Heiling". Gade er igaar reist til Paris paa Musikens Vegne og bliver en 4 a 6 Uger borte. Vi have nu ordenlig Vinter med Snee og skjærende Vinde, den [skaller ændret til:] skolder Huden af Ansigtet paa os. - Hvorledes er Vintren hos Eder? glæd mig / dog engang, og ret snart, med et lille Brev, dette til Dig faaer Du ved Frøken Bremer. Jeg tilbragte Julen paa Landet, ikke hos Fru Scavenius paa Basnæs, som ellers, thi hun er i Vinter i Nizza, men hos Holsteins paa Holsteinborg hvor jeg havde det hyggeligt; mine Reiseplaner for dette Aar gaae lige ned til den afrikanske Kyst, det vil sige, jeg reiser, om Gud vil, i September til Spanien og haaber at blive den kommende Vinter i dette skjønne Land; saa skal jeg fortælle Dig om Andalusiens Skjønhed, om Eventyr Landet Granada! seer Du Beskow da hils ham særdeles fra mig, jeg vil haabe at han har erholdt mine sidste Eventyr, jeg sendte til ham og Frøken Bremer, da jeg sendte til Dig. Hils din Frue og Datter, ja bring hver som venligt mindes mig, eller have Godhed for "Skalden", en hjertelig Hilsen. Paa Søndag skal jeg til Middag sammen med din Datter hos Henriques, hele Familien der bad mig hilse Dig naar jeg skrev; det samme er overdraget mig fra Fru Drevsen. Den gamle Gaard i Amaliegaden er nu solgt, skal rives ned og en ny reises, Alt skiftes og forandres, man har tilsidst kun Erindringen. Nu lev hjertelig vel!

din trofaste Ven og Beundrer

H. C. Andersen./

[Udskrift:] Velbaarne Hr Theater Directeur, Balletmester A. Bournonville Ridder af Danebrogen & & i Stockholm

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 56, 36-37)