Dato: 22. juni 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: August Bournonville
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 22 Juni 1855

Kjære, høit beundrede Ven!

takket være Du for alt det skjønne Du har bragt mig og Hjemmet, takket være Du og din elskværdige Kone for Det gode, kjærlige Sind I have for mig!, med hele min Tanke er jeg hos Eder paa denne Eders Sølv-Bryllups Dag; et synligt Tegn om mig skulde have fulgt med, nemlig den nye, danske Udgave af mit Livs Eventyr hvortil slutter sig et godt lignende Portræt, men Bogen kommer paa ingen Maade ud før i Dag otte Dage og ere I da afreiste til Wien vil Hr Delbanco besørge den for mig / til Eder; der ude faaer den da ogsaa lidt mere Betydning end det kunde blive Tilfældet her hjemme mellem anderledes rige Bouquetter. Nu Gud glæde og ledsage Dig og din høistelskværdige Kone, gid nye lyse lykkelige Aar rulle op mod Guldbryllups Festen,

din trofaste Ven

H. C. Andersen

Hr Balletmester Borunonville, Ridder af Danebroge &/

[Udskrift:]

Til kongelig Balletmester A. Bournonville Ridder af Danebrog & i Kjøbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 56, 22-23)

Kjøbenhavn den 22 Juni 1855

Kjære, høit beundrede Ven!

takket være Du for alt det skjønne Du har bragt mig og Hjemmet, takket være Du og din elskværdige Kone for Det gode, kjærlige Sind I have for mig!, med hele min Tanke er jeg hos Eder paa denne Eders Sølv-Bryllups Dag; et synligt Tegn om mig skulde have fulgt med, nemlig den nye, danske Udgave af mit Livs Eventyr hvortil slutter sig et godt lignende Portræt, men Bogen kommer paa ingen Maade ud før i Dag otte Dage og ere I da afreiste til Wien vil Hr Delbanco besørge den for mig til Eder; der ude have den da ogsaa lidt mere Betydning end det kunde blive Tilfældet her hjemme mellem anderledes rige Bouquetter. Nu Gud glæde og ledsage Dig og din høistelskværdige Kone, gid nye lyse lykkelige Aar rulle op mod Guldbryllups Festen,

din trofaste Ven

H. C. Andersen

Hr Balletmester Borunonville, Ridder af Danebroge &/

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter