Dato: 20. maj 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: August Bournonville
Sprog: dansk.

Maxen ved Dresden den 20 Mai 1854.

Kjære Ven!

Flere Dage har jeg allerede været i Dresden og der hver Aften, i Intendantens Loge, besøgt Theatret; Excellensen Lüttichau er Intendant; vi talte sammen om det danske Theater og navnlig om dine Balletter, som jeg stillede paa den Plads de i Kunst-Verdenen indtage og fortalte ham om dit Ophold i Wien og din Mening om Balletten der; hvad jeg fortalte vakte meer og meer Excellensens Interesse, og da han selv er meget lidt tilfreds med Dands og Ballet i Tydskland var det hans særdeles Ønske at gjøre dit Bekjendtskab og at formaae Dig til at enten i Sommer eller naar Du besøger Wien, at aftale med ham om at bringe din Ballet her paa Theatret i Dresden, det er en stor, herlig Scene; her er ogsaa en slags Ballet, idet mindste to ret gode Dandserinder, den ene er fra Neapel. Von Lüttichau vilde gjerne at Du med de Herrer og Damer hjemme fra Du tog med maaskee forundte Dresden et Ophold af en Maaned, dog derom og Betingelserne maatte I nærmere selv afgjøre; jeg har paataget mig at udtale Dig hans Ønske, Du vil finde et taknemligt og poetisk sindet Publicum sagde han. Mange dygtige Mænd og Damer i Dresden have bedet mig ret at lægge Dig det paa Hjertet. Hils nu Alle dine kjære og tænk lidt paa

din hengivne Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

[på skrå over venstre hjørne:]

Til Hr Balletmester A. Bournonville Ridder af D.

Maxen ved Dresden den 20 Mai 1854.

Kjære Ven!

Flere Dage har jeg allerede været i Dresden og der hver Aften, i Intendantens Loge, besøgt Theatret; Excellensen Lüttichau er Intendant; vi talte sammen om det danske Theater og navnlig om dine Balletter, som jeg stillede paa den Plads de i Kunst-Verdenen indtage og fortalte ham om dit Ophold i Wien og din Mening om Balletten der; hvad jeg fortalte vakte meer og meer Excellensens Interesse, og da han selv er meget lidt tilfreds med Dands og Ballet i Tydskland var det hans særdeles Ønske at gjøre dit Bekjendtskab og at formaae Dig til at enten i Sommer eller naar Du besøger Wien, at aftale med ham om at bringe din Ballet her paa Theatret i Dresden, det er en stor, herlig Scene; her er ogsaa en slags Ballet, idet mindste to ret gode Dandserinder, den ene er fra Neapel. Von Lüttichau vilde gjerne at Du med de Herrer og Damer hjemme fra Du tog med maaskee forundte Dresden et Ophold af en Maaned, dog derom og Betingelserne maatte I nærmere selv afgjøre; jeg har paataget mig at udtale Dig hans Ønske, Du vil finde et taknemligt og poetisk sindet Publicum sagde han. Mange dygtige Mænd og Damer i Dresden have bedet mig ret at lægge Dig det paa Hjertet. Hils nu Alle dine kjære og tænk lidt paa

din hengivne Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 56, 20)