Dato: 13. april 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: August Bournonville
Sprog: dansk.

Paris den 13 April 1843

Kjære Ven!

Du skulde dog have et lille Brev fra mig før jeg forlader Paris; jeg skriver ikke fordi jeg haaber Brev igjen, thi det vilde overraske mig alt for meget; jeg er ikke vant til at mine Venner glæde mig med nogen Skrivelse, og kun dersom der havde skrevet noget krænkende om mig i de danske Blade, vilde disse være blevet sendt mig! - men nok der om! - det er jo i sin Orden, at der er koldt i Norden. Jeg besørgede strax ved min Ankomst til Paris, din Kones Brev til Jomf. Nissen i hvem jeg fandt en beskeden, venlig Pige, der ret med Kjærlighed udtalte sig om din Kone og din kjære lille Augusta, hvis lykkelige Debut var hende til stor Glæde. Senere i Norma hørte jeg Nissen synge og jeg fandt at hun bevægede sig smukt paa Scenen, sang deiligt og blev meget paaskjønnet; den store Duet i anden Akt maatte hun og Grisi give to Gange; nu er Nissen reist hjem og mueligt sidder hun i din egen Stue naar dette Brev kommer. Den store Opera er i daarlige Omstændigheder, her er næsten altid tomt, kun Balletten trækker og i denne beundrer jeg særdeles Charl: Grizi og Dabaz; denne sidste deputerede forleden i den smukke, poetiske Ballet Giselle. Jeg kommer særdeles meget ud til Baronesser og Grevinder, saa jeg nu har Begreb nok om Salonerne i Paris, hvad der imidlertid er mig langt kjærere og mere interessant, er mit Bekjendtskab med mange Notabiliteter i den store aandelige Verden. Alexander Dumas har ført mig til Rachel og tager sig i det Hele meget af mig. Alfred de Vigné og Victor Hugo ere ikke mindre opmærksomme og Herrer som jeg seer ofte, desuden har jeg i de store Selskaber truffet Charles Rabauld, Balzac, Chopin & &- Veiret har viist sig saa smukt og deiligt i en lang Tid, nu er her Vinter igjen, Sneen faldt igaar tykt og tæt. Jeg har fortalt meget om dine Balletter, som man ønskede kommer til at vurdere! Hvad Comedien angaaer da staaer "francais" et godt Stykke over vort Theater i hvor høit jeg end er tilbøielig til at sætte det. - De spanske Dandsere Dolores Seral og Camprubi ere her i denne Tid og dandse paa th: des Varietes, hvor de gjør stor Lykke; jeg har naturligviis seet dem der og af hvad de gav, behagede mig meest et Divertissement, som kaldes "La Rondalla de Saragosse, intermede espagnol, 1 act, mele d'airs nationaux". Det er en slags Serenade. Af Berlings Tidende seer jeg at "Napoli" er givet hjemme, gid jeg havde været der, denne Ballet bliver dog min yndlings Ballet. I Berlings Tidende har jeg søgt under Dødsfald, da jeg troede der at høre noget om H. P. Holst, hvem jeg af Alle oftest har skrevet til, men som ikke har behaget at skrive et mindste Ord til mig igjen. - Er han ikke død, da har nok Venskabet samme Størrelse, som i Danmark min Betydning, som Digter! - Men det er Uret af mig at jeg tænker paa Hjemmet naar jeg skriver mine kjære til, selvom disse ved det, for mig har altid Tanken om min Golgatha Vei noget irriterende, saa der løber mig Gift i Pennen, til hvem jeg endogsaa skriver. Hils nu din elskværdige Kone og hele din velsignede Kreds! ja, Du har et Hjem! Du har Talent og Erkjendelse! - Gud har været Dig god! vil Du i dit Hjerte gjøre en Bøn for mig, den bedste ere [ændret til var] da, at jeg aldrig maa see Danmark, men have Græstørven over Hovedet før jeg kommer hjem til de vaade Øer, med de kolde Mennesker! - Lev vel! - kun din Kone læser dette Brev!

din trofaste Ven og Beundrer

H. C. Andersen.

P.S.

Den 8de Mai forlader jeg Paris.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Paris den 13 April 1843

Kjære Ven!

Du skulde dog have et lille Brev fra mig før jeg forlader Paris; jeg skriver ikke fordi jeg haaber Brev igjen, thi det vilde overraske mig alt for meget; jeg er ikke vant til at mine Venner glæde mig med nogen Skrivelse, og kun dersom der havde skrevet noget krænkende om mig i de danske Blade, vilde disse være blevet sendt mig! - men nok der om! - det er jo i sin Orden, at der er koldt i Norden. Jeg besørgede strax ved min Ankomst til Paris, din Kones Brev til Jomf. Nissen i hvem jeg fandt en beskeden, venlig Pige, der ret med Kjærlighed udtalte sig om din Kone og din kjære lille Augusta, hvis lykkelige Debut var hende til stor Glæde. Senere i Norma hørte jeg Nissen synge og jeg fandt at hun bevægede sig smukt paa Scenen, sang deiligt og blev meget paaskjønnet; den store Duet i anden Akt maatte hun og Grisi give to Gange; nu er Nissen reist hjem og mueligt sidder hun i din egen Stue naar dette Brev kommer. Den store Opera er i daarlige Omstændigheder, her er næsten altid tomt, kun Balletten trækker og i denne beundrer jeg særdeles Charl: Grizi og Dabaz; denne sidste deputerede forleden i den smukke, poetiske Ballet Giselle. Jeg kommer særdeles meget ud til Baronesser og Grevinder, saa jeg nu / har Begreb nok om Salonerne i Paris, hvad der imidlertid er mig langt kjærere og mere interessant, er mit Bekjendtskab med mange Notabiliteter i den store aandelige Verden. Alexander Dumas har ført mig til Rachel og tager sig i det Hele meget af mig. Alfred de Vigni og Victor Hugo ere ikke mindre opmærksomme og Heine som jeg seer ofte, desuden har jeg i de store Selskaber truffet Charles Rabauld, Balzac, Chopin & & - Veiret har viist sig saa smukt og deiligt i en lang Tid, nu er her Vinter igjen, Sneen faldt igaar tykt og tæt. Jeg har fortalt meget om dine Balletter, som man just ude kommer til at vurdere! Hvad Comedien angaaer da staaer "francais" et godt Stykke over vort Theater i hvor høit jeg end er tilbøielig til at sætte det. - De spanske Dandsere Dolorés Seral og Camprubi ere her i denne Tid og dandse paa th: des Varietes, hvor de gjør stor Lykke; jeg har naturligviis seet dem der og af hvad de gav, behagede mig meest et Divertissement, som kaldes "La Rondalla de Saragosse, intermede espagnol, 1 act, melé d'airs nationaux". Det er en slags Serenade. /

Af Berlings Tidende seer jeg at "Napoli" er givet hjemme, gid jeg havde været der, denne Ballet bliver dog min yndlings Ballet. I Berlings Tidende har jeg søgt under Dødsfald, da jeg troede der at høre noget om H. P. Holst, hvem jeg af Alle oftest har skrevet til, men som ikke har behaget at skrive et mindste Ord til mig igjen. - Er han ikke død, da har nok Venskabet samme Størrelse, som i Danmark min Betydning, som Digter! - Men det er Uret af mig at jeg tænker paa Hjemmet naar jeg skriver mine kjære til, selvom disse er der, for mig har altid Tanken om min Golgatha Vei noget irriterende, saa der løber mig Gift i Pennen, til hvem jeg endogsaa skriver. Hils nu din elskværdige Kone og hele din velsignede Kreds! ja, Du har et Hjem! Du har Talent og Erkjendelse! - Gud har været Dig god! vil Du i dit Hjerte gjøre en Bøn for mig, den bedste [ere ændret til:] var da, at jeg aldrig maa see Danmark, men faae Græstørven over Hovedet før jeg kommer hjem til de vaade Øer, med de kolde Mennesker! - Lev vel! - kun din Kone læser dette Brev!

din trofaste Ven og Beundrer

H. C. Andersen.

E.S.

Den 8de Mai forlader jeg Paris.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 56, 13-14)