Dato: 15. november 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

Basnæs den 15 November 1860

Kjære naadige Fru Grevinde!

Hjertelig Tak for det venlige Brev og for Tilbudet at sende Vogn efter mig, men denne behøver jeg ikke, Fru Scavenius vil være saa god at befordre mig over til Holsteinborg paa Løverdag, hvor jeg haaber at indtræffe mellem elleve og tolv, altsaa ved Frokostiden. - Naar jeg senere forlader Holsteinborg tør jeg da haabe at faae en lukket Vogn til Sorø, det er min Bøn til Deres Naade. Ret inderlig glæder jeg mig til Besøget, uagtet det er saa kort og jeg maa beklage at savne Hr. Greven. Bring ham min ærbødige, hjertelige Hilsen, ligesaa den kjære Frøken Wanda og alle Børnene!

Deres Naades taknemmelige

H.C.Andersen

til Fru Grevinde Holstein født Zahrtmann

Tekst fra: H.C. Andersens Hus