Dato: 10. juni 1870
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Holsteinborg fredag [10/6 1870]

Min kjære Etatsraad!

Jeg har skrevet til fru Scavenius for at forklare hende hvor det gjør mig ondt at det bliver mig umuligt at tage imod Deres kjære Beøg førend Løverdag den 18 Juni /

Men jeg frygter saa meget for at De skulde straffe mig ved saa slet ikke at komme til os - og det vilde gjøre mig saa ubeskrivelig ondt.

Jeg maae i dag eller i morgen til Kjøbenhavn og tør ikke love mig hjemme førend til den 18de. Det er saamæn ingen For??, men ligefremt forskjellige Pligter som byde mig det. Og mit Haab staaer til Deres kjære fru Scavenius og den elskværdige Grevinde / Lilly at De vilde hjælpe skjøndt dette kunde synes meget ubeskedent af mig og hvis det seer saaledes ud, da maa De endelig tage mig i Forsvar. Skulde der netop i de Dage være Vanskelighed med Befordringen, da beder jeg dem uforbeholdent disponere over vort til at hente Dem.

[På tværs af side 1:]

Jeg skrev forleden et lille Brev til fru Melchior, min Bodild skulde bringe hende Tusind Hilsener fra Deres smaae

[På tværs af side 2:]

Venner mine kiære Børn - til Deres gamle trofaste hengivne

Mimi Holstein

Tekst fra: H.C. Andersens Hus