Dato: 4. maj 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: C. [F.] Warberg
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 4 mai 1852

Kjære Hr Oberst-Lieutenant!

Naar De modtager Dette lille Brev er jeg paa Veien til Schweitz, hvor jeg bliver nogle Uger, men der i Syd glemmer jeg ikke Sveitzerlandet om Trollhätten og De smukke Dage jeg engang tilbragte Der. Min hjerteligste hilsen til dem og Deres Broder-Døttre.

Overbringeren af dette mit venlige "God Dag!" er en Amerikaner Barclay Pennock han bliver et Par Dage i Vertshuset ved Trollhätta og vil derfra gjøre nogle Udflugter; jeg veed Ingen / der bedre kan sige ham Besked om den bedste og smukkeste Vei, end De, kjære Hr. Oberstliutenant, og det vil De vel godhedsfuldt.

En Tur over Land til Vennersborg og derfra over Kinnekulle er jo bedst at anbefale.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Velbaarne

Hr. Oberst Liutenant Warberg

Tekst fra: H.C. Andersens Hus