Dato: 2. december 1848
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Høistærede

At takke Dem for den store Nydelse som Deres nye Roman har skaffet mig og os Alle her i Huset, er vistnok en Pligt, men som vi helst ville opfylde mundtligt. Jeg beder Dem om at give os Leilighed dertil ved at skjænke os Deres Nærværelse paa Mandag den 4de December Kl 5. I en lille Kreds, som da samles her, vil De ogsaa finde Venner og Bekjendte.

Deres meget hengivne

J. L. Heiberg

Tekst fra: H.C. Andersens Hus (HCA 1966/50)