Dato: 23. januar 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Bentine Nielsen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 23 Jan 1860

Uagtet det vilde være mig en stor Glæde at hilse paa Dem og Deres Fru Pleiemoder, maa jeg dog i disse Dage opgive det; jeg er saa overvældet med Arbeide i denne Tid at jeg ikke kan gjøre Vandring ud af Porten til Dem; er det derfor af Vigtighed hvad De venligst har at sige mig, og jeg kan være Dem til nogen Tjeneste, da underret mig skriftlig derom og er det da Noget jeg kan udrette skal jeg gøre det.

Ærbødigst

H.C. Andersen

Til Frøken Nielsen.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen