Dato: 24. maj 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling, f. Næboe
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjælskjør 24 Mai 1858

Kjære Fru Balling!

Tiden paa Landet, skrider saa jævnt og eensartet hen, der er ikke Meget at meddele derom i et Brev, og dog skal De have et; kunde jeg lægge Synet af den grønne Skov indeni, det aabne Hav og al den sang af Kukkeren og Nattergalen, som jeg her i rigt Maal har, ja saa indeholdt Brevet dog Noget, nu bliver det kun hjertelige Hilsener der giver det sin Fylde. Jeg kom til Sorø først, som De veed, blev der to Dage hos Ingemanns og drog saa over Slagelse her til Basnæs. Det aabne Bælt, forstærker Reiselysten, jeg længes ret efter at komme til Bjerglandet. Ved Trækningen sidst i Klasselotteriet fik jeg begge mine Nummer ud og - vandt dog slet Intet, fik kun et fri Lod! Det var meget drillende af Fru Fortuna, saa nær og dog skudt forbi. - Jeg er nysgjerrig efter at høre den yngste Wiehe; saaledes som Berlings Tidende taler er jeg bange for at det ikke er den Stemme man har omtalt for mig. Deres Moder, vil jeg haabe, er frisk og vel, De og Deres Søster høre jo til de stærke saa jeg tør troe at de begge have det godt. Her ude ved Stranden er endnu koldt, Blæsten stærk og skarp, dog Veiret upaaklageligt. De bedste Ønsker og Hilsener for dem Allesammen!

hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter